Places

English Irish
SS Peter & Paul's Place Plás Naoimh Peadar agus Pól
Salmon Weir Cora na mBradán
Sandy Lane An Lána Gainmheach
Sandy Lawn An Phlásóg Ghainmheach
Sandymount Avenue Ascaill Dhumhach Trá
Sandymount Drive Céide Dhumhach Trá
Sarsfield Road Bóthar an tSáirséalaigh
Sarsfield's Terrace Ardán an tSáirséalaigh
Sawmill Lane Lána an Mhuilinn Shabhadóireachta
Sawmill Street Sráid an Mhuilinn Shábhadóireachta
School Avenue Ascaill na Scoile
School Place Plás na Scoile
Seamus Quirke Park Páirc Shéamais Uí Chuirc
Seminary Road Bóthar na Cliarscoile
Shamrock Grove Garrán na Seamróige
Shanakiel Road Bóthar na Seanchoille
Shandon Street Sráid an tSeandúin
Shandon View Terrace Ardán Radharc an tSeandúin
Shannon Lawn Plásóg na Sionainne
Sharman Crawford Street Sráid Sharman Crawford
Sheares Street Sráid na Séarach
Ship Street Sráid na Long
Shournagh Lawn Plásóg na Seamharnaí
Shrewsbury Downs Mulláin Shrewsbury
Shrewsbury Villas Bailtíní Shrewsbury
Sidney Park Páirc Sidney
Silver Heights Avenue Ascaill Arda an Airgid
Silver Heights Drive Céide Arda an Airgid
Silver Heights Road Bóthar Arda an Airgid
Silver Spring Lane Lána Thobar an Airgid
Silvercourt Cúirt an Airgid
Silverdale Road Bóthar Ghleanntán an Airgid
Silverheights Road Bóthar Arda an Airgid
Silversprings Court Cúirt Thobar an Airgid
Silversprings Lawn Plásóg Thobar an Airgid
Skehard Road Bóthar na Sceiche Airde
Slieve Mish Park Páirc Shliabh Mis
Smith Grove Terrace Ardán Gharrán an Ghabhannaigh
Smith Street Sráid an Ghabhannaigh
Sober Lane Lána na Staonairí
Soho Terrace Ardán Soho
Somerton Drive céide Somerton
Somerton Park Páirc Somerton
Somerton Road Bóthar Somerton
Sommerville Sommerville
Sorrenta Villas Bailtíní Sorrenta
South Cork Industrial Estate Eastát Tionsclaíoch Dheisceart Chorcaí
South Douglas Road Bóthar na Dúghlaise Theas
South Lodge An Lóiste Theas
South Lodge Grove Garrán an Lóiste
South Main Street An Phríomhshráid Theas
South Mall An Meal Theas
South Terrace An tArdán Theas
South View Radharc ó Dheas
Southbury Road Bóthar Southbury
Southern Road An Bóthar Theas
Spriggs Road Bóthar Spriggs
Spring Lane Lána an Tobair
Spring Road Bóthar an Tobair
Springfield Crescent Corrán Ghort an Tobair
Springfield Lawn Plásóg Ghort on Tobair
Springfort Dún an Tobair
St. Anne's Drive Céide Naomh Anna
St. Ann's Mews Eachlann Naomh Anna
St. Ann's Road Bóthar Naomh Anna
St. Anthony's Road Bóthar Naomh Antaine
St. Augustine Street Sráid Naomh Agaistín
St. Brigid's Road Bóthar Naomh Bríd
St. Christopher's Avenue Ascaill Naomh Críostóir
St. Christopher's Drive Céide Naomh Críostóir
St. Christopher's Road Bóthar Naomh Críostóir
St. Christopher's Walk Siúlán Naomh Críostóir
St. Clare's Avenue Ascaill Naomh Clára
St. Colman's Road Bóthar Naomh Colmán
St. Colmcille Avenue Ascaill Naomh Colm Cille
St. Declan's Road Bóthar Naomh Déaglán
St. Enda's Road Bóthar Naomh Éanna
St. Finbarr's Park Páirc Naomh Fionnbarra
St. Finbarr's Place Plás Naomh Fionnbarra
St. Finbarr's Road Bóthar Naomh Fionnbarra
St. Finbarr's Street Sráid Naomh Fionnbarra
St. Jame's Square Cearnóg Naomh Séamas
St. John's Well Tobar Naomh Eoin
St. Joseph's Drive Céide Naomh Iósaf
St. Joseph's Lawn Plásóg Naomh Iósaf
St. Joseph's Park Páirc Naomh Iósaf
St. Kevin's Street Sráid Naomh Caoimhín
St. Luke's Avenue Ascaill Naomh Lúcás
St. Mary of Lourdes Park Páirc Naomh Muire Lourdes
St. Mary's Place Plás Naomh Muire
St. Mary's Road Bóthar Naomh Muire
St. Mary's Villas Bailtíní Naomh Muire
St. Michael's Cemetery Reilig Naomh Micheál
St. Michael's Close Clós Naomh Micheál
St. Michael's Lawn Plásóg Naomh Micheál
St. Nesan Street Sráid Naomh Neasán
St Patrick's Arch Áirse Naomh Pádraigh
St Patrick's Hill Cnoc Naomh Pádraig
St Patrick's Road Bóthar Naomh Pádraig
St Patrick's Square Cearnóg Naomh Pádraig
St Patrick's Street Sráid Naomh Pádraig
St Patrick's Terrace Ardán Naomh Pádraig
St. Paul's Avenue Ascaill Naomh Pól
St. Peter's Avenue Ascaill Naomh Peadar
St. Philomena's Road Bóthar Naomh Filiméin
St. Rita's Avenue Ascaill Naomh Rita
St. Rita's Villas Bailtíní Naomh Rita
St. Theresa's Road Bóthar Naomh Treasa
St. Vincent's Bridge Droichead Naomh Uinseann
St. Vincent's Place Plás Naomh Uinseann
St. Vincent's Street Sráid Naomh Uinslann
Stable Lane Lána an Stábla
Step Lane Lána na Gcéimeanna
Stephan Street Sráid Stiofáin
Stratton Pines Giúiseanna Stratton
Straw Hall Halla an Tuí
Strawberry Hill Cnoc na Sútha Talún
Stream Hill Cnoc an tSrutha
Sullivans Quay Cé Uí Shúileabháin
Summer Hill North Cnoc an tSamhraidh Thuaidh
Summer Hill South Cnoc an tSamhraidh Theas
Summerstown Drive Céide Bhaile Uí Shamacháin
Summerstown Grove Garrán Bhaile Uí Shamacháin
Summerstown Lane Lána Bhaile Uí Shamacháin
Summerstown Road Bóthar Bhaile Uí Shamacháin
Sun Nook Park Páirc Chúil na Gréine
Sunday School Lane Lána na Scoile Domhnaigh
Sunday's Well Tobar Rí an Domhnaigh
Sundrive Park Páirc Chéide na Gréine
Sunnyside Taobh na Gréine
Sunnyside Park Páirc Thaobh na Gréine
Sunset Road Bóthar Luí na Gréine
Sunvalley Drive Céide Ghleann na Gréine
Sunview East Radharc na Gréine Thoir
Sutton's Buildings Foirgnimh an tSutúnaigh
Sycamore Place Plás an tSeiceamair
Sylvan Bank An Bruach Coillteach
Previous  Next