Places

English Irish
Mac Curtain Street Sráid Mhic Churtáin
MacCurtain Villas Bailtíní Mhic Churtáin
MacSwiney Villas Bailtíní Mhic Shuibhne
Madden's Buildings Foirgnimh an Mhaidínigh
Madden's Buildings Foirgnimh Uí Mhaidín (Mhadáin)
Magazine Road Bóthar na hArmlainne
Magdala Ardán Magdala
Magdala Terrace Ardán Magdala
Maglin Grove Garrán na Maiglinne
Mahon Avenue Ascaill Mhachan
Mahon Crescent Corrán Machan
Mahon Drive Céide Machan
Mahony's Avenue Ascaill Uí Mhathúna
Mahony's Place Plás Uí Mhathúna
Mahony's Square Cearnóg Uí Mhathúna
Mallow Road Bóthar Mhala
Mangerton Close Clós na Mangartan
Manor, The An Mainéar
Mans Lane Lána Man
Maples, The Na Mailpeanna
Marble Hall Gardens Gairdíní an Halla Marmair
Marble Hall Park Páirc an Halla Marmair
Marble Park Páirc an Mharmair
Mardyke An Mhairdíog
Mardyke Place Plás na Mairdíge
Mardyke Street Sráid na Mairdíge
Margaret Street Sráid Mhaighréad
Marguerite Villas Bailtíní Mhaighréad
Marian Villa Bailtin Mhuire
Marie Ville Bailtin Marie
Marina, The An Marina
Marina Park Páirc an Mharina
Marina Terrace Ardán an Mharina
Market Alley Scabhat an Mhargaidh
Market Avenue Ascaill an Mhargaidh
Market Lane Lána an Mhargaidh
Marlborough Street Sráid Marlborough
Marlborough Street Sráid Marlborough
Mary Aikenhead Place Plás Mháire Aikenhead
Mary Lane Lána Mháire
Mary Street Sráid Mhuire
Maryville Vile Mhuire
Maybury Court Cúirt Maybury
Mayfield Park Páirc Bhaile na mBocht
Maylor Street Sráid Maylor
Maymount Cnocán Mhuire
Meade Street Sráid an Mhidhight
Meadow Grove Estate Eastát Gharrán na Cluana
Meadow Park Páirc na Cluana
Meelick Park Páirc Mhílic
Melbourn Avenue Ascaill Melbourn
Melbourn Mews Eachlann Melbourn
Melbourn Road Bóthar Melbourn
Melrose An Maolros
Menloe Gardens Gairdíní Menloe
Merchant Street Sráid na gCeannaithe
Merchant's Quay Cé na gCeannaithe
Mercier Park Páirc Mercier
Merlyn Lawn Plásóg Merlyn
Merrion Court Cúirt Mhuirfean
Mews, The An Eachlann
Middle Glanmire Road Bóthar Ghleann Maghair Meánach
Military Hill Cnoc an Airm
Military Road Bóthar an Airm
Mill Road Bóthar an Mhuillinn
Millfield Cottages Iostáin Ghort an Mhuilinn
Millfield Lawn Plás Ghort an Mhuilinn
Millerd Street Sráid Millerd
Model Cottages Iostáin Eiseamláracha
Model Farm Road Bóthar na Modh-Fheirme
Model Villas Bailtíní Eiseamláracha
Monahan's Road Bóthar Uí Mhuineacháin
Monastery Way Bealach na Mainstreach
Monerea Terrace Ardán na Móna Rua
Montenotte Montenotte
Montenotte Grove Garrán Montenotte
Moore Street Sráid Uí Mhórdha
Morgan Street Sráid Morgan
Morrison's Quay Cé an Mhuiríosánaigh
Morrough's Hill Cnoc an Mhuirígh
Mount Brosna Cnocán na Brosnaí
Mount Carmel Road Bóthar Shliabh Chairmeil
Mount Eden Rise Ard Chnocán Éidin
Mount Eden Road Bóthar Chnochán Éidin
Mount Eden Terrace Ardán Cnoc Éidin
Mount Erne Cnocán na hÉirne
Mount Farran Cnocán Fearainn
Mount Farran Place Plás Chnocán Fearainn
Mount Nebo Avenue Ascaill Shliabh Neabó
Mount Pleasant Avenue Ascaill Ard an Aoibhnis
Mount Sion Road Bóthar Chnoc Shión
Mount St. Joseph's View Radharc Chnocán Naomh Iósaf
Mount Vernon Crescent Corrán Chnocán Vernon
Mount Vernon Terrace Ardán Chnocán Vernon
Mourne Avenue Ascaill Bhoirche
Moylan's Lane Lána an Mhaolánaigh
Mulberry An Mhaoildearg
Mulbery Heights Arda na Maoildeirge
Mulgrave Place Plás Mulgrave
Murmont Avenue Ascaill Murmont
Murmont Circle Ciorcal Murmont
Murmont Court Cúirt Murmount
Murmont Crescent Corrán Murmont
Murmont Drive Céide Murmont
Murmont Lawn Plásóg Murmont
Murmont Park Páirc Murmont
Murmont Villas Bailtíní Murmont
Mutton Lane Lána na Caoireola
Myrtle Hill Terrace Ardán Chnoc an Mhiortail
Previous Next