Street Names Bilingual List - H

EnglishIrish
Hackett's Terrace Ardán an Aicéadaigh
Haig Gardens Gairdíní Haig
Halcon Drive Céide Halcon
Half Moon Lane Lána na Leathghealaí
Half Moon Park Páirc na Leathghealí
Half Moon Street Sráid na Leathgealaí
Halldene Avenue Ascaill Halldene
Halldene Gardens Gairdíní Halldene
Halldene Grove Garrán Halldene
Halldene Way Bealach Halldene
Hanover Street Sráid Hanover
Hansborough Court Cúirt Hansborough
Harbour View Road Bóthar Radharc an Chuain
Hardwick Street Sráid Hardwick
Harley Wood Coill Uí Earaile 
Harley's Street Sráid an Earghailigh
Harrington Row Rae Uí Arrachtáin /
Rae Uí Úrdail
Harrington Square Cearnóg Uí Arrachtáin
Hartland's Avenue Ascaill Hartland
Hartland's Avenue Ascaill Hartland
Hartlands Road Bóthar Hartland
Hattons Alley Lane Lána Scabhat Mhic Ghiolla Chatáin
Hawke's Road Bóthar Hawke
Hawthorn Mews Eachlann na Sceiche
Hazel Road Bóthar an Choill
Hazelville Baile an Choill
Heatherton Baile an Fhraoigh
Hegarty's Square Cearnóg Uí Éigeartaigh
Helenaville Baile Eiléana
Henry Street Sráid Anraí
Herbert Park Páirc Hoirbeaird
Herbert Park Lawn Plásóg Pháirc Hoirbeaird
Hettyfield Downs Mulláin Ghort Heití
Hettyfield Lane Lána Ghort Hetty
Hettyfield Mews Eachlann Ghort Hetty
Hettyfield Park Páirc Ghort Hetty
Heyland's Lane Lána Úi Aoláin
Hibernian Buildings Na Foirgnimh Ibeirneacha
High Street An tSráid Ard
Highfield Avenue Ascaill an Ghoirt Aird
Highfield Lawn Plásóg an Ghoirt Aird
Highfield West An Gort Ard Thiar
Hillgrove Lane Lána Gharrán an Chnoic
Hillgrove Lawn Plásóg Gharrán an Chnoic
Hillside Avenue Ascaill na Leirge
Hillside Drive Céide na Leirge
Hillside Grove Garrán na Leirge
Hillside Lawn Plásóg na Leirge
Hillside Road Bóthar na Leirge
Hillview Drive Céide Radharc an Chnoic
Holly Hill View Radharc Chnoc an Chuilinn
Hollymount Cnocán an Chuilinn
Hollymount Industrial Estate Estát Tionscail Chnocán an Chuilinn
Hollyville Estate Eastát Bhaile an Chuilinn
Hollywood Estate Eastát Choill an Chuilinn
Homeville Place Plás Homeville
Honan Mews Eachlann Uí Eonáin
Horgan Quay Cé Uí Argáin
Horgan's Buildings Foirgnimh Uí Argáin
Huggardsland Fearann Huggard
Hunters Gate Geata Uí Fhiachra
Hyde Park Páirc de hÍde
Previous Next
BrowseAloud
Cork City Libraries, Grand Parade, Cork, Ireland.
Contact us: Tel. +353 21 4924900 | Fax. + 353 21 4275684 | Email: libraries@corkcity.ie